II Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Planu ochrony BbPN

Bez nazwy.jpg

Szanowni Państwo!!!

Dnia 29 września o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie projektu planu ochrony BbPN.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z przepisów prawnych. W procesie planistycznym, w latach 2021 -2023, zaplanowane są po trzy spotkania w każdej gminie, współpołożonej z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

W ramach spotkania przedstawiona zostanie prezentacja pt. „Zidentyfikowane zagrożenia przyrody parku, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz sposobów ich eliminacji". Przypomniane będą również zagadnienia związane z udziałem społeczności lokalnej w konsultacjach społecznych. Po prezentacji rozpocznie się moderowana dyskusja, której celem jest wysłuchanie wszystkich uwag, które zostaną uwzględnione w ramach opracowywanego dokumentu.

Serdecznie zachęcam do współtworzenia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Powrót na początek strony