Informacja dotycząca rejestracji zwierząt koniowatych

konie
Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej m.in. koniowate, zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Art. 65 w/w ustawy mówi, że posiadacz koniowatego ma 3 miesiące (od wejścia w życie ustawy tj.od 06.01.2023 r.) na uzyskanie nr identyfikacyjnego EP (o ile do tej pory nie był ewidencjonowany przez ARIMR jako beneficjent programów pomocowych) oraz zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR miejsce, w którym przebywają zwierzęta, w celu zarejestrowania i nadania numeru siedziby stada, w której utrzymuje koniowate. 

Zgodnie z ustawą producent powinien:
• do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zgłosić do rejestru (przypisanie do działalności, ujawnienie, urodzenie) koniowate przebywające w przedmiotowych siedzibach.


Wychodząc naprzeciw potrzebom posiadaczy zwierząt gospodarskich oraz realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia posiadaczom zwierząt składanie zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ w formie elektronicznej. W tym celu udostępniono aplikację IRZplus, która pozwala posiadaczom szybko i wygodnie składać dokumenty IRZ przez internet bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR.
Zgłoszenia siedziby stada można dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji IRZplus. Informacje o sposobie i zasadach uzyskania dostępu do tej aplikacji oraz dotyczące dokonywania zgłoszeń za jej pośrednictwem opisane są w zakładce: https://www.gov.pl/web/arimr/portal-irzplus

Wniosek o nadanie numeru siedziby stada można także złożyć w biurze powiatowym właściwym dla adresu wskazanego w ewidencji producentów lub przekazać pocztą. Formularz papierowy dostępny jest w biurach powiatowych, a wersja do samodzielnego wydruku dostępna jest w dokumentach dotyczących Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Powrót na początek strony