Informacja o wynikach konkursu ofert

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 27 lutego 2024 roku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dotację w  wysokości 25.000zł. na realizację zadania : Wspieranie kultury fizycznej w formie: „Organizowanie  współzawodnictwa sportowego dla mieszkańców lokalnej społeczności oraz prowadzenie szkoleń, treningów i upowszechnianie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży Gminy Wizna w 2024 r.” otrzymało Stowarzyszenie „Aktywna Wizna” z siedzibą  w Wiźnie, ul. Nadnarwiańska 16A, 18-430 Wizna.

Komisja konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert, wysoko oceniła prognozę prowadzenia działalności na terenie Gminy Wizna wśród dzieci pochodzących z jej terenu, gdyż działalność tego typu nie jest prowadzona na terenie Gminy.

 

 Wójt Gminy Wizna

 Mariusz Soliwoda

Powrót na początek strony