INFORMACJA O ZGROMADZENIU NA TERENIE GMINY WIZNA

Wójt Gminy Wizna informuję, że w związku ze zgłoszonym zgromadzeniem publicznym w środę 20 marca 2024 r. w godz. 8.00 – 20.00 całkowicie zablokowana będzie droga krajowa nr 64 na odcinku w km. 22+200 do 22+700  w miejscowości Sulin Strumiłowo na skrzyżowaniu z Drogą Powiatową w kierunku m. Grądy Woniecko oraz na skrzyżowaniu z drogą gminną w kierunku miejscowości Sulin Strumiłowo

 

Cel zgromadzenia:

  1. Całkowita likwidacja Zielonego Ładu, odstąpienie od zalewania naszych łąk, zniesienie ugorowania, likwidacja płodozmianu, likwidacja zazielenienia.
  2. Zatrzymanie importu produktów rolnych do UE z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Żądamy aby nasze postulaty zostały zrealizowane bezterminowo.
Powrót na początek strony