Informacja Policji

UWAGA!!!

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spożywania alkoholu i zaśmiecania miejsc publicznych

Posterunek Policji w Wiźnie w ramach prowadzonych działań priorytetowych obejmuje szczególnym nadzorem rejon

placu zabaw w miejscowości Bronowo na ul. Mostowej oraz

rejon placu zabaw i terenu za Szkołą Podstawową w Rutkach.

We wskazanych lokalizacjach przeprowadzone będą wzmożone kontrole pod kątem przestrzegania obowiązujących norm prawnych.

 

 

Powrót na początek strony