Informacje dla uczestników projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”

Logo EFRR

 

Informacje dla uczestników projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”

Poniżej zostały umieszczone linki prezentacji w formacie Microsoft Power Point oraz pdf 

zawierające istotne informacje dotyczące realizacji projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Powrót na początek strony