Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

 

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” podjęło wyzwanie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, spełniającej wymogi instrumentu terytorialnego RLKS, zgodnie z założeniami Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Już za nami pierwszy etap pracy, a mianowicie spotkania konsultacyjne, które poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Osoby, które nie mogły przybyć zachęcamy do wypełnienia ankiety, ponieważ chcielibyśmy zaangażować jak największą liczbę społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów. Pragniemy uwzględnić przedstawicielstwo wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD (tj. sektora społecznego, gospodarczego i publicznego).

Państwa opinie będą wykorzystywane do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Ankietę należy wypełnić, zeskanować i przesłać na e-mail: biuro@lgd-sasiedzi.pl,
lgdsasiedzi@gmail.com albo dostarczyć do biura  Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (budynek Starostwa Powiatowego, III piętro, pokój nr 417),
18-400 Łomża.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i odpowiedzi.

 

Powrót na początek strony