Posterunek Policji w Wiźnie informuje

W związku  ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spożywania alkoholu i zaśmiecania miejsc publicznych Posterunek Policji w Wiźnie w ramach prowadzonych działań priorytetowych obejmuje szczególnym nadzorem rejon altanki rekreacyjnej przy OSP w Starym Bożejewie oraz rejon sklepu "Groszek" Wizna, ul. Białostocka 3.

We wskazanych lokalizacjach przeprowadzane będą wzmożone kontrole pod kątem przestrzegania obowiązujących norm prawnych.

Zachęcamy do korzystania z Krajowa mapy zagrożeń bezpieczeństwa, która opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Powrót na początek strony