Potwierdzone przypadki grypy ptaków H5N8

Zdjęcie przedstawia łabędzia
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bogusław Tomasz Maksim informuję, iż w woj. podlaskim /w powiecie augustowskim/ zostały potwierdzone dwa przypadki grypy ptaków H5N8 u łabędzi. Służby weterynaryjne podjęły odpowiednie działania, a sytuacja jest monitorowana w sposób ciągły. Mając na uwadze ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa podlaskiego, nastąpiła mobilizacja pod kątem zgłaszania odnalezionych padłych ptaków. W przypadku odnalezienia padłych, dzikich ptaków, należy niezwłocznie przekazywać informacje do PCZK/MCZK oraz do powiatowych lekarzy weterynarii.
Ponadto Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował, iż do dnia 3.03.2021 r. nie odnotowano przypadków zakażeń wirusem grypy ptaków (podtyp H5N8) u ludzi na terenie województwa podlaskiego i w Polsce.
W związku z powyższym, zagrożenie dla zdrowia mieszkańców jest niskie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że na świecie znane są pojedyncze przypadki złamania bariery gatunkowej /w jednym kraju/ i przeniesienia w/w wirusa na człowieka - należy
zachować następujące zasady bezpieczeństwa:
- unikać kontaktów z drobiem i dzikim ptactwem oraz przedmiotami na których występują ślady ptasich odchodów,
- szczególnie zwrócić uwagę na dzieci;
- nie karmić dzikiego ptactwa;
- w przypadku zauważenia padłego ptaka nie wolno się do niego zbliżać, ani w szczególności, dotykać i należy niezwłocznie powiadomić Inspekcję Weterynaryjną;
- po każdym kontakcie z drobiem i jajami lub dzikim ptactwem należy umyć ręce wodą z mydłem lub użyć płynu do dezynfekcji na bazie alkoholu;
- myć dokładnie wodą z detergentem wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (zamrażanie nie niszczy wirusa ptasiej grypy);
- drób i jaja można spożywać wyłącznie po obróbce termicznej;
w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego i poinformować go o kontakcie z drobiem lub dzikim ptactwem.
Powrót na początek strony