Program Odnowy wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś

image000000(1).jpg

Sołectwo Rutkowskie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z budżetu województwa podlaskiego w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś” podniosło jakość życia mieszkańców, pobudziło ich aktywność społeczną, oraz zapewniło przestrzeń do wypoczynku i integracji. Dzięki otrzymanej dotacji w sołectwie został wyrównany teren i nawieziona ziemia przy świetlicy wiejskiej, zostały zamontowane zabawki na placu zabaw oraz drewniana altanka co zwiększyło atrakcyjność miejscowości jak również estetykę działki. Działka stała się miejscem spotkań mieszkańców na świeżym powietrzu oraz ozdobą i wizytówką całej miejscowości.

Powrót na początek strony