Składanie wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwie

Zdjęcie przedstawia pole

Urząd Gminy Wizna informuje, że przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

https://puw.bip.gov.pl/kleski-zywiolowe/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html oraz bezpośrednio w siedzibie urzędu.

 

Wypełnione wnioski o oszacowanie szkód zgodne z powierzchniami upraw z aktualnego wniosku o przyznanie płatności należy składać w Urzędzie Gminy Wizna w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Kontakt z pracownikami urzędu pod numerem telefonu: 86 888 90 04, 888 90 09.

Powrót na początek strony