Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Planu ochrony BbPN

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Wizna. Celem spotkania jest zaprezentowanie wyników uzyskanych w ramach opracowania projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych wynika z przepisów prawnych. W procesie planistycznym, w latach 2021 -2023, zaplanowane są po trzy spotkania w każdej gminie, współpołożonej z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

W ramach spotkania przedstawiona zostanie prezentacja pt. „Zidentyfikowane zagrożenia przyrody parku, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz sposobów ich eliminacji”. Przypomniane będą również zagadnienia związane z udziałem społeczności lokalnej w konsultacjach społecznych. Po prezentacji rozpocznie się moderowana dyskusja, której celem jest wysłuchanie wszystkich uwag, które zostaną uwzględnione w ramach opracowywanego dokumentu.

Konsultacje odbędą się o godz. 9.30 w dniu 28 czerwca 2023 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wizna.

Serdecznie zachęcamy do współtworzenia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Z poważaniem,

dr inż. Andrzej Kamocki

Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat

 

Materiały ze spotkania

Powrót na początek strony