Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Męczki INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

budynek

            Gmina Wizna zakończyła operację pn.: „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości Męczki”.

 Zrealizowana przez Gminę Wizna operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie umowy z dnia 16.02.2021 r. nr 00798-6935-UM11095/20. W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na obszarze Gminy Wizna, w miejscowości Męczki.


Wartość realizacji operacji: 248 607,93 zł, w tym ze środków EFRROW: 89 745,00 zł

 

 UE.jpgPROW.jpg

UE.jpg

  PROW.jpg

Powrót na początek strony