Susza rolnicza 2023

suche rośliny

SUSZA 2023

 

UWAGA ROLNICY!

Wójt Gminy Wizna informuje, że weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1350). Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami nadal podstawową drogą zgłoszenia start suszowych jest publiczna aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Jednocześnie jeżeli producent rolny chciałby aby oszacowania dokonała również powołana przez wojewodę komisja, powinien złożyć wniosek do właściwej miejscowo gminy o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

 

Wypełnione wnioski można składać w Urzędzie Gminy Wizna (pokój nr 2) w godzinach pracy urzędu.

 

Wszyscy, którzy złożą wnioski o oszacowanie strat przez Komisje Gminne muszą również złożyć wniosek za pomocą publicznej aplikacji, do dnia 15 października 2023 roku.

 

Poniżej wniosek do pobrania:

 

Powrót na początek strony