Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2023

b53d6888-10bf-49f1-931a-084b8b446a2c.jpg

Szanowni Rolnicy,

Mając na uwadze aktualną sytuację i nieustające głosy rolników o braku odbioru folii z gospodarstw rolnych, Gmina Wizna podjęła decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W celu przygotowania wniosku niezbędnym jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających odpadów w gospodarstwach.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Funduszu https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-20211.

Proszę o jak najszybsze złożenie deklaracji o ilości zalegających odpadów do Urzędu Gminy Wizna pokój nr 2 lub na adres e-mail: aszulc@gminawizna.pl . 

Wnioski będą przyjmowane do 15 lutego 2023 r.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

 

Uwaga!

Odpady będą odbierane tylko w ilościach zadeklarowanych we wniosku.

Powrót na początek strony