Wyniki konkursu na zmianę graficzną herbu gminy Wizna

W związku z konkursem ogłoszonym Zarządzeniem nr 118/2020 Wójta Gminy Wizna z dnia 30.12.2020 r.  na wykonanie projektu graficznego herbu gminy Wizna, dnia 19.05.2021 r. o godzinie 13.00 odbyło się posiedzenie komisji rozstrzygającej konkurs.

 

Zwycięzcą został Pan Kamil Wójcikowski otrzymując maksymalną ilość punktów (5pkt.)

 

Wyboru projektu dokonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie konkursu. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że projekt ww. Wykonawcy był najwierniejszym odwzorowaniem stylizacji plastycznej herbu gminy Wizna z historycznych źródeł, skutkiem czego oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z oceny projektów.

 

Jednocześnie Wójt Gminy Wizna informuje, że w terminie składania ofert złożone zostały 4 oferty.

 

Powrót na początek strony