Wysoce zjadliwa grypa ptaków w Podlaskiem. Gmina Wizna w strefie zakażenia.

Ilustracja do artykułu wysoce zjadliwa grypa ptaków Wizna w strefie zakażenia

U dzikiego ptaka na terenie powiatu białostockiego potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI).

Strefa zakażenia obejmuje: gminę Zawady (pow. białostocki), gminę Trzcianne (pow. moniecki) i gminę Wizna (pow. łomżyński).

Na obszarze gmin Zawady, Trzcianne i Wizna posiadacze drobiu muszą wprowadzić wzmocnione środki bioasekuracji poprzez: stosowanie wskazanych, przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, środków dezynfekcyjnych przy wejściach i wyjściach z obiektów, w których utrzymywany jest drób;  stosowanie przez osoby wchodzące do obiektów, w których utrzymywany jest drób, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym obiekcie;  stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymywany jest drób;  prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo oraz pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa.

Na obszarze w/w gmin zakazuje się przemieszczania przez ludzi ptaków dzikich oraz produktów pochdozących od tych ptaków i z tych ptaków.

Powrót na początek strony