Zakup węgla w preferencyjnej cenie. Ruszyło przyjmowanie wniosków!

węgiel

Wójt Gminy Wizna informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Gmina Wizna przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

 

Zakupu preferencyjnego dokonać może osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, spełniająca jednocześnie następujące warunki:

 • jest uprawniona do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym,
 • osoba wnioskująca oraz żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

 1. Dostępny asortyment to groszek oraz orzech.
 2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 3. Cena sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Wizna wynosi 2 000,00 zł brutto za tonę.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Wizna zainteresowani zakupem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Termin składania wniosków (o zakup do 1,5 tony) do dnia 8 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku dostępny jest w wersji elektronicznej w załączniku pod tekstem lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wizna.

Wnioski można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Wizna w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30
 • za pomocą Platformy ePUAP.

W celu uproszczenia procedury zaleca się składanie wniosku przez osobę, która wcześniej złożyła wniosek o dodatek węglowy.

Udostępniony poniżej plik wniosku należy pobrać, uzupełnić i podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Następnie przy pomocy platformy ePUAP wysłać jako załącznik do formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

O wynikach weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Po pozytywnej weryfikacji wniosku zostanie uzgodniony  proces zapłaty i odbioru węgla.

UWAGI:

 • rodzaj i jakość węgla będzie zależna od jego dostępności u podmiotów wprowadzających paliwo stałe do obrotu,
 • złożenie wniosku jest wiążące i gwarantuje zakup paliwa stałego tylko i wyłącznie w przypadku jego dostępności,
 • Gmina Wizna nie pokrywa kosztów transportu zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy do gospodarstwa domowego,
 • wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.

Informacji na ten temat udziela się pod nr telefonu -  86 888 90 08, 514 073 899

 

Powrót na początek strony