Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Ilustracja do artykułu grafika do ankiety dla gmin sąsiadujących.png

Miasto Łomża przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030, tj. dokumentu określającego cele strategiczne oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Łomży, wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców.

Strategia opracowywana będzie z zachowaniem zasad partycypacji społecznej.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa jako mieszkańców gminy sąsiadującej do udziału w ankietyzacji, której celem jest poznanie opinii społeczności na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb i przyszłych kierunków rozwoju Łomży oraz współpracy naszego miasta z Państwa gminą.

Ankieta została przygotowana i udostępniona w wersji  interaktywnej pod adresem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/634324/ankieta-dotyczaca-strategii-rozwoju-miasta-lomza-do-roku-2030-gminy-sasiednie.html

Badanie ankietowe trwa do 21 czerwca 2021 r.
Ankieta ma charakter anonimowy.
Zapraszamy do aktywnego udziału w badaniu.

 

Powrót na początek strony