Zaproszenie na drugie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dotyczące opracowania projektu aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005.

Szanowni Państwo,

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wraz z Wykonawcą projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna, tj. Konsorcjum: Lider - Fundacja Natura International Polska oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt, serdecznie zapraszają Państwa do uczestnictwa w drugim spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dotyczącym opracowania projektu Planu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r., w siedzibie Urzędu Gminy Rutki (ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki).

W załączeniu przesyłamy program spotkania.

Osoby, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia udziału w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy dla ww. obszaru Natura 2000 mogą tego dokonać wypełniając załączoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przesyłając podpisany dokument na adres korespondencyjny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, tj. ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok lub adresy e-mail: biuro@bialystok.rdos.gov.pl lub magdalena.chodorowska@bialystok.rdos.gov.pl. Podpisaną zgodę będzie można również przekazać podczas spotkania.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o imienne potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 16 maja 2024 r. na adresy email wskazane powyżej.

Załączniki:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2. Program spotkania w dniu 21.05.2024 r.

Z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Białymstoku

Iwona Naliwajek

p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody

i obszarów Natura 2000

Powrót na początek strony