„Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie”.

 EU_PROW.JPG

 

Gmina Wizna w dniu 28.11.2019 r. podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00019-65150-UM1000112/19 z dnia 28.11.2019 r. na realizację operacji: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie”.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

Infrastruktura wodociągowa:

- budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody;

- przebudowa stacji uzdatniania wody w  Wiźnie poprzez wyposażenie w zbiornik wyrównawczy wraz z zestawem pompowym do zbiorników;

- wyposażenie stacji w Wiźnie w agregat prądotwórczy o mocy 60 kW;

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,5 kW SUW Wizna;

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,28 kW w stacji uzdatniania wody w Starym Bożejewie;

- rozbudowa wodociągu w DN110 Wiźnie o 1,870  km w kierunku wsi Ruś (Witkowo);

- budowa  odcinka wodociągu DN160 o dł. 0,730 km  łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo;

- wyposażenie sieci w zasuwy DN 80 szt. 20, DN 100 szt. 15, DN 150 szt. 18 na sieci wodociągowej Wizna;

Oczyszczalnia ścieków:

- montaż wentylacji w budynku oczyszczalni ścieków w Wiźnie;

- wymiana układu elektryczno-mechanicznego mieszadła;

- montaż pomp retencji  i pomp dekantacji;

-  wyposażenie w agregat prądotwórczy o mocy 60 kW;

- wyposażenie w prasę oraz przyczepę do osadów;

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,3 kW.

Powrót na początek strony