Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wizna!

images.jpg

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wizna!

Informujemy, że Gmina Wizna przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2022 roku  (pok.nr 2 parter)  ankiety  od mieszkańców zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW 2014-2020.

Powrót na początek strony