INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPU SPRZĘTU RATOWNICZEGO

logo.jpg

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie pozyskała nowe umundurowanie. Asortyment ten został zakupiony na podstawie umowy nr DIT-I.3031.61.2022 zawartej pomiędzy Gminą Wizna i Województwem Podlaskim w związku z uchwałą nr XLIV/622/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Łączna wartość zamówienia  to 5 280,00 zł, z czego 5 000 zł pochodzi z dotacji, a 280 zł to środki z budżetu Gminy Wizna. Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie 2 kompletów ubrań specjalnych.

 

Wójt

Mariusz Soliwoda

 222.jpg222.jpg

Powrót na początek strony