Program stypendialny KOWR "Stypendia Pomostowe"

logo_KOWR_pelna_nazwa.jpg

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że na zdolnych, ambitnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, czekają stypendia pomostowe na I rok nauki.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 7 lipca br. do 18 sierpnia 2023 r., do godz. 16.00.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Regulamin przyznawania Stypendiów Pomostowych: https://www.lodr.pl/images/stories/Informacje/2023/Regulamin-StypendiaPomostowe.pdf

 stypendium pomostowe.JPG

Powrót na początek strony