Zapraszamy do udziału w konkursie „Nasz Zabytek”

Ilustracja do artykułu konkurs.jpg

Zapraszamy do udziału w konkursie „Nasz Zabytek”, który  jest skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego, którzy chcą pozytywnie wpływać na swoje otoczenie.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, a następnie zaproponować w jaki sposób wyłoniony zabytek mógłby zostać wykorzystany w przyszłości i jak służyć lokalnej społeczności.

Pilotaż konkursu „Nasz zabytek” rozpocznie się już w czerwcu 2021 r. i będzie podzielony na dwa etapy. I Konkurs obejmuje wybór jednego zabytku w województwie.

Przedmiotem konkursu mogą być tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Spółek Skarbu Państwa). Nabór zgłoszeń w I Konkursie ruszy 7 czerwca i potrwa do 5 lipca 2021 r. II Konkurs ma na celu wybór pomysłów (zgłoszonych przez lokalną społeczność) na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne. Właściciel zwycięskiego zabytku będzie mógł otrzymać od Fundacji Most the Most dofinansowanie (maksymalnie 1 milion złotych) na odremontowanie i zaadaptowanie zabytku zgodnie ze zwycięskim pomysłem.

Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Chcemy, aby mieszkańcy województwa podlaskiego zaangażowali się w wybór zabytków do rewaloryzacji i sami wykreowali dla nich nowe przeznaczenie. Celem, który chcemy uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Planujemy , jako Fundacja, kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń, zwiększając tym samym atrakcyjność turystyczną miejscowości, w której będzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku. Po pilotażu, Fundacja planuje ogłosić konkursy w kolejnych województwach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie :https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/

Powrót na początek strony