Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie

ul. Obrońców.jpg

Gmina Wizna otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105625B - ul. Obrońców Wizny w Wiźnie”. Przewidywana ogólna wartość zadania to 425 730,00 zł. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 58,88% i wynosi 229 500,00 zł.

Powrót na początek strony