KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że w badaniach jakości wody w wodociągu Wizna (punkt monitoringowy - Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana na sieć) zaopatrującego miejscowości: Wizna, Męczki, Ruś, Sambory, Wierciszewo, Sieburczyn, Rutkowskie, Zanklewo, Małachowo, Jarnuty, Boguszki, stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Uwaga: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
                                                         

                                                                                                                                                         Z upoważnienia
                                                                                                                                                         Państwowego Powiatowego
                                                                                                                                                         Inspektora Sanitarnego w Łomży
                                                                                                                                                         mgr inż. Grażyna Hutnik
                                                                                                                                                         Zastępca Państwowego Powiatowego
                                                                                                                                                         Inspektora Sanitarnego w Łomży

Informujemy, iż Administrator podjął natychmiastowe działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do odpowiednich norm.                                                         

Powrót na początek strony