Zapytanie ofertowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie

Ilustracja do artykułu euro1.jpg

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W WIŹNIE zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni informatycznej w ramach projektu pn.: „Wsparcie szkół podstawowych w Gminie Wizna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Szczegóły w załącznikach

Powrót na początek strony