ANKIETA – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wizna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przekazujemy Państwu do wypełnienia ankietę.

Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przekazujemy Państwu do wypełnienia ankietę.

Informacje zawarte w ankiecie posłużą do oszacowania ilości osób zainteresowanych współfinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Współfinansowanie może dotyczyć wyłącznie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z wymaganiami EN 12566 na nieruchomościach położonych na terenie gminy Wizna zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub letniskowym, który nie ma technicznych możliwości podłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie budynki posiadające pozwolenie na użytkowanie (nie mogą uzyskać wsparcia przedsięwzięcia polegające na uzbrajaniu działek niezabudowanych tzn. gdy budynek mieszkalny jest w budowie).

Planowana jedna dla wszystkich wysokość dofinansowania – do 100% wartości inwestycji – zostanie ustalona w zależności od ilości chętnych.

Termin składania ankiety w Urzędzie Gminy Wizna (pok.nr 2 parter)

lub elektronicznie na adres email

ankieta_oczyszczalnie@gminawizna.pl

do dnia 15 lipca 2022 r. godz.12.00

link do pobrania ankiety 

 

Powrót na początek strony