Dzierżawa i sprzedaż nieruchomości gminnych

pole

INFORMACJA
W związku z podjęciem Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 22 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wizna, informuje się o nieruchomościach będących przedmiotem uchwały w zakresie sprzedaży i dzierżwy.
Sprzedaż oraz oddanie w dzierżawę nieruchomości odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późń. zm.) o gospodarce nieruchomościami. Osoby zainteresowane kupnem lub dzierżawą nieruchomości mogą złożyć deklarację wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1), w której wyrażają zainteresowanie kupnem lub dzierżawą określonych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wizna. Dokumenty można dostarczyć do sekretariatu tutejszego Urzędu, przesłać pocztą lub wysłać na adres e-mail:
sekretariat@gminawizna.pl do dnia 3 marca 2023 r.
Niniejsza informacja służy rozpoznaniu zainteresowania w ewentualnym ich zbyciu lub oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych. Deklaracja nie jest ofertą zakupu bądź dzierżawy nieruchomości.
Informacji udziela pracownik urzędu:
Magdalena Mroczkowska – Stankiewicz
Nr tel.: 514 073 899, 86 888 90 08, adres e-mail: mmroczkowska@gminawizna.pl

Powrót na początek strony