Sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiźnie, Bronowie i Starym Bożejewie

Podlaskie.png

W ramach umowy nr DIT-I.3031.29.2023 zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim i Gminą Wizna w związku z uchwałą nr LI/801/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 24.04.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Gmina Wizna otrzymała dotację w kwocie 50 000 zł. W ramach otrzymanych środków zakupiono:

ubrania specjalne scantex sx4 3 – częściowe – 7 szt.,

- hełm strażacki GALLET F1XF – 9 szt.,

- buty gumowe strażackie – 3 szt.,

- rękawice pożarnicze – 3 szt.,

- kominiarka strażacka – 6 szt.,

- bosak strażacki składany – 1 szt.,

- prądownica wodna – 1 szt.,

- mostek przejazdowy gumowy (2x75) – 2 szt.

Sprzęt ratowniczo – gaśniczy przekazano jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiźnie, Bronowie i Starym Bożejewie.

Zdjęcia: https://podlaskie.eu/spoleczenstwo/strazacy-w-wiznie-z-nowym-sprzetem.html

Powrót na początek strony