Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna

PŁ źródła ciepła_baner.jpg

Gmina Wizna otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego poprzez instalację pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków użyteczności publicznej w gminie Wizna”. Przewidywana ogólna wartość zadania to 3 885 600,00 zł. Dofinansowanie stanowi 94,98 % i wynosi 3 690 600,00 zł.

W ramach zadania jest do wykonania:

  • Modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej Gminy Wizna, tj. Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie, Szkole Podstawowej w Rutkach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiźnie”;
  • Zaprojektowanie i wybudowanie studni do pomp ciepła z gruntu.
Powrót na początek strony