Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami

PŁ żwirowanie_baner.jpg

Gmina Wizna otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”. Ogólna wartość zadania to 5 187 555,06 zł. Dofinansowanie stanowi 94,93 % i wynosi 4 924 415,07 zł.

W ramach zadania wykonano:

 • Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Łęg w Wiźnie;
 • Przebudowę drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – dz. nr 202 obr. Wizna;
 • Przebudowę drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – dz. nr 886 obr. Wizna;
 • Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej - ul. Witkowo w Wiźnie;
 • Przebudowę drogi gminnej nr 105614B o nawierzchni gruntowo-żwirowej relacji Wierciszewo – Małachowo;
 • Przebudowę drogi gminnej nr 105612B (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej relacji Wizna – Małachowo;
 • Przebudowę drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowej – część dz. nr ewid. 244 obręb Rutkowskie i dz. nr ewid. 9 obręb Sieburczyn;
 • Przebudowę drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – część dz. nr 105 obręb Ruś;
 • Przebudowę drogi gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej – dz. nr ewid. 60 w Janczewie;
 • Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Kolonia Podnarcie w Bronowie;
 • Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo-żwirowej – ul. Podklinie w Bronowie.
Powrót na początek strony