Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej

PŁ termomodernizacja_baner.jpg

Gmina Wizna otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Termomodernizacja szkoły w Starym Bożejewie, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej, wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej”. Przewidywana ogólna wartość zadania to 2 000 000,00 zł. Dofinansowanie stanowi 98,00 % i wynosi 1 960  00,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać:

  • Termomodernizację szkoły w Starym Bożejewie poprzez ocieplenie przegród zewnętrznych budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
  • Modernizację instalacji elektrycznych oraz wymianę źródeł światła w budynkach użyteczności publicznej Gminy Wizna, Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie, Szkole Podstawowej w Rutkach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiźnie oraz Urzędzie Gminy w Wiźnie;
  • Wymianę źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej Gminy Wizna, tj. Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie, Szkole Podstawowej w Rutkach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiźnie.
Powrót na początek strony