Ogłoszenie naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii - instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna, w ramach projektu pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”

Wójt Gminy Wizna ogłasza nabór wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna w ramach projektu pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”.

Zarządzeniem Wójta Gminy Wizna  nr 154 z dnia 22 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych
źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna, w ramach projektu pn.: „Montaż
instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późń. został zatwierdzony Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”.

Niniejszym ogłaszam nabór wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł
energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna w ramach projektu pn.: „Montaż instalacji
fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”.

Nabór wniosków prowadzony jest w następujących terminach:
1) nabór podstawowy: od dnia 25.10.2021 r. od godz. 7:30 do dnia 08.11.2021 r. do godz. 15:30.
2) w przypadku nie wyczerpania puli środków przeznaczonych na granty w ramach naboru podstawowego
możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego naboru wniosków – informacja o dodatkowym naborze
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Wizna.

Zapraszam do składania wniosków. 

Wójt Gminy Wizna 

Mariusz Soliwoda  

Powrót na początek strony