Policja

Kierownik Posterunku Policji w Wiźnie:

aspirant sztabowy Aureliusz Postół

Dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 - 14:00

 

Posterunek Policji w  Wiżnie

Plac Kapitana Władysława Raginisa 11

18-430 Wizna

kontakt telefoniczny: 47 717 1050 lub 47 717 1055

 

Dzielnicowy Wizny i Gminy Wizna

młodszy aspirant Karolina Narolewska

Zastępstwo pełni młodszy aspirant Jarosław Tafiłowski

telefon 47 717 1052

telefon komórkowy 885997228

 

Dzielnicowy Gminy Wizna

młodszy aspirant Jarosław Tafiłowski

telefon 47 717 1052

telefon komórkowy 507816148

 

Numer alarmowy: 112

Fax: 47 717 1051      

 

Powrót na początek strony