Spotkanie informacyjne w sprawie rozpoczęcia robót dotyczących modernizacji ul. Czarnieckiego w Wiźnie

W czwartek, 22 lutego 2024 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęcia robót przy modernizacji drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna, ul. Czarnieckiego.

W spotkaniu będzie uczestniczył wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego zadania, przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” sp. z o.o. z Wysokiego Mazowiecka oraz przedstawiciele inwestora Starosty Łomżyńskiego.

Głównym celem modernizacji ww. drogi będzie usprawnienie ruchu poruszających się po niej pojazdów, a także usprawnienie odprowadzania wód opadowych i opadowo-roztopowych. W projekcie znalazły się m.in. remont nawierzchni oraz nowe chodniki.

Spotkanie  odbędzie  się  w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Gminy  Wizna                 

  w   dniu  22  lutego 2024 r. o godz. 13.00.

Spotkanie organizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży.

 Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu w szczególności mieszkańców ul. Czarnieckiego od numerów – parzyste 56, nieparzyste 87.

Projekt inwestycji jest dostępny na stronie internetowej Gminy Wizna

 

 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Wizna

                                                                                                                                                              Mariusz Soliwoda

Powrót na początek strony